Medlemsevent 23 Oktober

Den 23:e oktober höll föreningen årets andra medlemsevent och det blev en succé! Samtliga 40 platser fylldes klockan 11.00 när dörrarna öppnades till BeLamb på Drottninggatan i Stockholm. Eventet började med en fantastisk frukost och mysigt mingel.

Det var en trevlig stämning i lokalen med mycket skratt och prat. Kl. 11.30 började första presentationen som hölls av Karin Jonsson. Hon berättade om sin tid som student med ett intresse för groddning och en målmedveten resa till det spännande projekt som hon idag arbetar med på det internationella företaget Paulig Group i hennes roll som Sustainability Program Manager, Nutrition & Food Health. 

Josefin Edwall Löfvenborg var talare nummer 2 och fick oss alla att reflektera över vad våra individuella mål egentligen är och att vi kan behöva vara lite flexibla för att nå dem. Vägen fram till ditt drömmål är inte alltid rak och du kan hamna på flera roliga sidospår. Idag arbetar Josefin som risk- och nyttovärderare på Livsmedelsverket. Hon är även med i valberedning för Nutritionistföreningen, så om du har några frågor om hur du söker till styrelsen eller vad vi gör kan du kontakta Josefin (eller någon av oss i styrelsen).

Sedan togs en paus och det serverades frukt, mackor, kaffe och te till alla medlemmar. Efter det tog Gayane Sarkisian över och berättade om sin spännande resa som tennisproffs i LA där hon även började studera nutrition, hur professionen såg ut där och hur det var att komma tillbaka till Sverige och börja sin karriär här. Gayane är idag chefsnutritionist på ett nystartat företag där de utvecklar en tjänst för kost och vård i byggnaden “Forskaren”, som kommer ligga vid nya Karolinska.

Sist ut att tala var Nour Kazak som berättade om sina drivkrafter och hans erfarenheter av att inte vara säker på vad han skulle studera eller vad som skulle hända efter examen. Idag har han sitt sitt drömjobb på Nestlé Health Science där han arbetar som produktspecialist och mer specifikt med näringsdrycker och försäljning av dessa produkter. 

Vi i styrelsen vill tacka alla medlemmar som kom på eventet och vi hoppas att ni alla tyckte att det var lika lyckat som vi tyckte att det var. Såklart vill vi även tacka de fantastiska talarna som presenterade på eventet – tack för att ni delade med er av era spännande resor samt reflektioner om att vara yrkesverksam nutritionist! 

Bilder: Johanna Holtz Photography

NEON-möte Dag 2

Den 12 och 13 oktober hölls årets NEON (Nätverket Epidemiologi Och Nutrition) möte på plats i Stockholm. Maja och Hanna från Nutritionistföreningens styrelse var på plats dag 2 av konferensen och tog del av fyra intressanta presentationer med temat BIG DATA on diet and physical activity and health. Nedan kommer en kortare sammanfattning om de olika föredragen.

power-point, publik, skärm

 

Ultra-processed food advertisement (outdoors and digital) exposure on behaviours associated with obesity development in Swedish adolescents

Först ut presenterade Ioannis Ioakeimids, Senior researcher på Karolinska Institutet sin forskning om reklam för ultra-processad mat. Elever från två områden i Stockholm, med olika socioekonomisk status, fick rapportera in bilder på all matrelaterad reklam de såg. Fältstudier genomfördes då forskare var ute och tog bilder på reklam som förekom i de utvalda områdena.

Resultaten visade att personer i området med hög socioekonomisk status utsattes för mindre reklam för ultra-processad mat i förhållande till annan matrelaterad reklam. Området med lägre socioekonomisk status blev exponerade för mer reklam gällande ultra-processad mat och mindre annan matrelaterad reklam. 

Om det låter som ett intressant område är detta två studierna från Ioannis som diskuterades under mötet: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34048353/ och ​​https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31864323/.

Den 9 November finns det möjlighet att vidare lyssna på ämnet; länk till anmälan har ännu inte kommit.

 

PhD student discussion: Dietitians’ usage of Telenutrition before and during Covid-19

Sarah Persson, PhD student vid Umeå Universitet var nästa talare och presenterade sin pågående forskning om dietisters användning av webbaserade tjänster innan och under Covid 19. Idag har alla regioner i Sverige tillgång till digitala plattformar för kontakt med patienter, detta infördes 2016 men då användes det endast av en region. I studien undersöktes hur väl de webbaserade tjänsterna användes och togs emot av dietister, detta gjordes genom 2 enkätstudier genomförda 2016 och 2021.

Studien 2016 resulterade i 71 enkätsvar där 16% använde tjänsterna varav 42% upplevde användandet som positivt. Vid uppföljningen 2021 svarade 125 personer på enkäten och 60% använde det regelbundet varav 89% upplevde det som positivt. Det diskuterades att ökningen kan bero på att pandemin har påverkat användningen eftersom personbesök försvårades samt att det användes i flera regioner 2021. Trots det tror Sarah att webbtjänster är här för att stanna som komplement för traditionell vård.  

 

PhD student discussion: The DiaCert-study – A digital intervention to promote physical activity among patients with type 2 diabetes 

Madeleine Hummel, PhD student vid Karolinska Institutet diskuterade sin pågående studie “The DiaCert-study” som är en digital intervention för promotion av fysisk aktivitet hos typ-2 diabetes patienter. Studien använde sig av en app som heter DiaCert som registrerar deltagarens individuella stegmål för dagen. Om målet uppnås ges positiv feedback. Kontrollgruppen fick inte ta del av appen utan erbjöds enbart vanlig vård. 

Interventionsgruppen fick använda appen i 3 månader och båda grupperna följdes upp efter 3 och 6 månader. I uppföljningen mättes deltagarnas fysiska och mentala hälsa med hjälp av en enkät vilket gav ett mått på deltagarnas hälsorelaterade livskvalitet, blodprover samlades även in vid uppföljningstillfällena.

I studien sågs resultat efter 3 månader mellan de två grupperna men effekterna observerades inte vid 6 månaders uppföljning.   

 

Digital twins and prediction of non-communicable disease

Sist ut att presentera var Gunnar Cedersund, Senior lecturer vid Linköping Universitet som berättade om det senaste inom e-hälsa nämligen digitala tvillingar, även kallat tredje generationen av e-hälsa. Gruppen har skapat en digital kopia av patienten, eller personen i fråga, ner till cellnivå. Genom att använda matematiska modeller för att simulera processer  i organen kan en digital kopia skapas.

Detta innovativa projekt kan stimulera olika scenarion och förutsätta hur en viss behandling, exempelvis i form av kostupplägg, kan påverka personens hälsa. Syftet är att skapa en större förståelse hos individen för sin egen hälsa och varför personen får de kostråd som ges, men också ökad förståelse för hur organen i kroppen påverkas av och med varandra. Arbetssättet är unikt och finns än så länge bara i Sverige. 

Låter detta intressant rekommenderar vi att läsa vidare på https://liu.se/nyhet/digitala-tvillingar-for-att-forsta-hur-kroppen-fungerar  

Årets första medlemsevent

Efter två års uppehåll från nätverksträffarna var det äntligen dags för årets första event för medlemmar i Nutritionistföreningen. Denna gång träffades vi en ljummen eftermiddag på Djurgården i Stockholm. Ett något mindre men ytterst trivsamt event där vi i styrelsen tillsammans med medlemmar guidades av yogalärare Eva Eriksson som driver Leva by Eva genom sextio minuters yoga vinyasa flow. Se fler bilder från eventet längst ner i inlägget.

Nutritionistföreningen har som mål att anordna två nätverksträffar om året med syfte att öppna upp för samtal mellan medlemmar. Denna gången diskuterades bland annat en rad viktiga frågor om framtidens möjligheter och utmaningar för nutritionister. Några av frågorna som diskuterades var; vilka är våra största folkhälsoutmaningar? Vilka folkhälsoinsatser bör prioriteras för att främja folkhälsan? Behövs ett kommunikationsnätverk för nutritionister inom Sverige? Det blev många intressanta tankar och funderingar som delades.

Vi i styrelsen vill även ta tillfället i akt och belysa den möjligheten du som medlem har att påverka nutritionisters position och ansvar i samhället. Att gå med i Nutritionistföreningen ger dig ett värdefullt nätverk där du som medlem har möjlighet att komma med egna inputs på allt från utbildning, synlighet, yrkesmöjligheter och samhällsstatus. Här blir du medlem.

Stort tack till alla medlemmar som deltog! Det var ett mycket uppskattat event.
I månadens nyhetsbrev kan du läsa mer om vad som är aktuellt just nu. Håll utkik efter nästa event som kommer i höst!

Glada sommar önskar styrelsen!

Skrivet av Johanna Holtz

 

 

 

Nutritionist i Fokus – Christel Larsson

Varsågoda, ett nytt inlägg av Nutritionist i fokus! Denna gång har vi intervjuat Christel Larsson, nutritionist och professor vid Göteborgs universitet.

Christel Larsson är idag professor i kostvetenskap på institutionen för kost- och vetenskap vid Göteborgs universitet, men det var i Stockholm som allt började. Efter en kandidatexamen i nutrition vid Stockholms universitet fortsatte Christel med masterprogrammet i folkhälsa vid Karolinska Insitutet och därefter masterprogrammet i kostvetenskap vid Umeå universitet. Det var också i Umeå som hon senare disputerade och blev Sveriges första doktor i kostvetenskap år 2001. Genom att bli den första att disputera i kostvetenskap så breddades synen på kost.

– Kosten började ses ur mer än bara ett medicinskt perspektiv, menar Christel. Kostens betydelse för människans välmående fysiskt, men även mentalt och socialt hamnade mer i fokus efter det. 

Efter sin disputation så jobbade Christel åt Livsmedelsverket som projektledare mellan 2002 och 2003. Där arbetade hon med den stora nationella kostundersökningen om barns matvanor. Men det är dock inte bara kost som har varit viktigt under Christels karriär. Under sin karriär har hon alltid strävat efter att kombinera kost och fysisk aktivitet.  

– Kost och fysisk aktivitet är två områden som gränsar till varandra och de är båda i slutändan viktiga för välmåendet, påpekar Christel. 

Hon har bland annat varit forskningsledare för en interventionsstudie om barn med övervikt vid Umeå universitet. Interventionsstudien syftade till att få till en beteendeförändring när det kommer till kost och fysisk aktivitet. Efter ett forskningsår vid Göteborgs universitet erhöll hon en professur vid universitetet och fortsatte att bedriva sin forskning där. Hon fortsatte att fokusera på ungas hälsa, och var med och ledde ett hälsopromotivt forskningsprojekt med skolan som arena som riktade sig till ungdomar i ett multikulturellt område. Studien var fokuserad på att främja både kost och fysisk aktivitet. Förutom att forska så handleder hon idag sju doktorander inom olika forskningsprojekt och har även ett ledningsuppdrag som vice dekan vid Göteborgs universitet. Som vice dekan har hon ansvar för utbildning på forskarnivå, internationalisering och hållbarhet på fakultetsnivå. År 2019-2020 fick hon möjligheten att ta med sig familjen till Australien och forska ett år vid Deakin University i Melbourne.

– Det var en fantastisk upplevelse att få erfarenhet av en internationell forskningsmiljö och ett otroligt spännande land samt bredda sitt sociala nätverk. Att jobba utomlands ger så mycket mer utöver arbetslivserfarenhet, tillägger Christel. 

Hon kom tillbaka till Sverige sommaren 2020, och erhöll nyligen ett större forskningsanslag för att genomföra ett internationellt forskningsprojekt i samarbete mellan forskare i Sverige, Norge och Australien. Hon ser fram emot att fortsätta bidra till kunskapsutveckling inom kostvetenskapen genom forskning.

Förutom att vara forskare, så har Christel även varit med som en av tre redaktörer för boken Näringslära för högskolan som kom ut i ny upplaga under 2021.

 

Text: Erika Holmberg

SENA grundas för Europeiska nutritionistföreningar

Society of European Nutritionist Associations

Sedan 2018 har Sverige blivit inbjudna till diskussionsmöten tillsammans med andra nutritionistföreningar i Europa, och 2020 tog Nutritionistföreningen över arbetet. Länder som har deltagit i varierande grad sedan start är bland annat Tyskland, Nederländerna, Norge, Danmark, Island, Schweiz och Ungern, där Österrike har varit ett av de mest drivande länderna.

Samarbete och diskussion har hittills varit att hitta en gemensam grund mellan olika länder. Arbete har även skett för  att hitta gemensamma mål och syften med viljan att skapa en internationell förening för att dels främja nutritionistens yrkesroll inom Europa. Vidare har livsmedelssystem och livsmedelsfrågor i dagsläget blivit mer relevanta i hela EU och påverkar centrala europeiska politiska frågor som folkhälsa, klimatförändringar, livsmedelsetik samt livsmedelsproduktion och livsmedelsförsörjning.

Det kontinentala perspektivet av frågor som berör nutrition kräver således ett europeiskt svar, vilket har resulterat till skapandet av Society of European Nutritionist Associations (SENA). SENA grundades officiellt den 28:e april 2022 och har sitt säte i Wien, Österrike. Grundarna av SENA är Österrike, Norge, Sverige och Schweiz. Som paraplyorganisation för Europeiska nutritionistföreningar, kommer SENA att sträva att arbeta inom tre huvudaspekter:

  1. Främjande av näringsrelaterad välfärd för att stödja folkhälsan.
  2. Kvalitetssäkrat arbete av nutritionister.
  3. Stöd till näringspolitiska beslut.

Vi i Nutritionistföreningen ser fram emot detta framtida och spännande arbete och vad det kan medföra! För mer information eller frågor går det bra att kontakta Nutritionistföreningens SENA-representanter via vårat kontaktformulär.

SENA kommer med tid etablera en hemsida på adressen http://sena-nutrition.org.