Bli medlem

Medlemskap i föreningen kostar 120 kr/år och förutsätter att man är medlem i Naturvetarna. Avgiften gäller även för studenter.

Bli medlem i Naturvetarna och Nutritionistföreningen här under.

Är du medlem men tvivlar på att du nås av våra mejlutskick? Kontakta Naturvetarnas medlemsservice på info@naturvetarna.se eller 08-466 24 80 samt mejla till info@nutritionistforeningen.se