Här nedan finns diverse dokument med policy och riktlinjer som Nutritionistföreningen och dess styrelse har till att följa för sig själva och dess medlemmmar.