Om föreningen

Nutritionistföreningens uppdrag är att främja nutritionister i yrkeslivet och att underlätta nätverk mellan medlemmar. Vi driver frågor för att stärka nutritionistens yrkesposition och anordnar föreläsningar, seminarium och sociala aktiviteter för våra medlemmar.

Föreningen bildades 1983 som en ideell förening för nutritionister med universitetsutbildning inom näringslära. Sedan 2010 är Nutritionistföreningen en professionsförening inom Naturvetarna. Medlemskapet kostar 120 kr/år och förutsätter att man är medlem i Naturvetarna. Avgiften betalas i samband med medlemsavgiften för Naturvetarna. Även studenter inom nutrition är välkomna som medlemmar.

Om Styrelsen

Styrelsens förtroendevalda är utsedda av föreningens medlemmar på årsmötet. Styrelsen arbetar för att leda föreningens verksamhet framåt och se till att föreningens verksamhetsplan och mål uppfylls.

Styrelsen 2024

Thomas Roosdorp
Ordförande

Michelle Rydow
Vice-ordförande

Liza Sych
Kassör

Dionisia Palmstedt
Ledamot

Elin Palm
Sekreterare

Anna-Lena Kleinert
Ledamot

Tuva Nikolausson
Ledamot

Erica Belestam Vikman
Ledamot

Cory Rupert
Ledamot

Följ oss på sociala medier