Integritetspolicy

UPPDATERAD: 4 MAJ 2022

Nutritionistföreningen är en professionsförening som agerar som en samlingspunkt för nutritionister i Sverige.

Våra medlemmars förtroende och partnerskap är mycket viktigt för oss. Därför har vi uppdaterat hela vår integritetspolicy för att förtydliga hur vi använder dina uppgifter.

Dataskyddsförordningen GDPR är en europeisk lag som fastställer skydd av personuppgifter för EU-invånare och som trädde i kraft den 25 maj 2018. Enligt GDPR måste organisationer som samlar in, underhåller, använder eller på annat sätt behandlar EU-invånares personuppgifter (oavsett organisationens plats) införa vissa integritets- och säkerhetsgarantier för informationen.

När du använder och interagerar med Nutritionistföreningens webbplatser behandlar vi uppgifter från och om dig för att ge dig tillgång till en förbättrad upplevelse. Det innebär att vi samlar in, använder, överför, lagrar, delar och raderar dina uppgifter.

Denna integritetspolicy beskriver hur Nutritionistföreningen behandlar dina uppgifter och förklarar vilka val som är tillgängliga för dig gällande dina uppgifter.

Om du har några frågor eller funderingar om hur Nutritionistföreningen behandlar dina uppgifter eller om du vill utöva dina integritetsrättigheter kan du kontakta oss när som helst via vårt kontaktformulär.

VÅR RELATION TILL DIG

I sammanhang av att besöka denna hemsida är Nutritionistföreningen personuppgiftsansvarig. För medlemmar som är anslutna via Naturvetarna är det Naturvetarna som är personuppgiftsansvariga. I de fall där medlemmar får nyhetsbrev från Nutritionistföreningen är MailChimp personuppgiftsansvarig. 

UPPGIFTER SOM VI BEHANDLAR

Nutritionistföreningen behandlar uppgifter som vi får direkt från dig, som automatiskt samlas in när du besöker någon av våra webbplatser.

Detta inkluderar uppgifter som krävs för att Nutritionistföreningen ska kunna kontakta användare som skickat uppgifter via kontaktformuläret:

 • Identifierare som t.ex. för- och efternamn och e-postadress.
 • Övriga uppgifter från e-postmeddelanden.

Uppgifter relaterade till din användning av Nutritionistföreningens webbplatser:

 • Internetnätverksaktivitet, inklusive uppgifter som våra servrar registrerar automatiskt, såsom din: 
  • Webbförfrågan
  • IP-adress
  • webbläsartyp och inställningar
  • hänvisnings-/utgångssidor och webbadresser
  • antal klick
  • datum- och tidsstämpeluppgifter
  • språkinställningar och andra liknande uppgifter. 
 • Geolokaliseringsuppgifter från din enhet som t.ex. ungefärlig geografisk plats från en avidentifierad IP-adress.

HUR VI ANVÄNDER DINA UPPGIFTER

Nutritionistföreningen använder dina uppgifter för att kommunicera med dig, för säkerhet och bedrägeriförebyggande och för att följa lagen. Vi kan behandla dina uppgifter för att:

Tillhandahålla dig tjänster och bedriva vår verksamhet

 • Upprätthålla, tillhandahålla och förbättra våra tjänster.
 • Hjälpa oss att bättre förstå användarintressen och -behov och anpassa hemsidan för dig.
 • Analysera och undersöka hur du interagerar med våra webbplatser.
 • Skydda Nutritionistföreningen och dig, till exempel:
  • säkra våra system mot bedrägeri eller obehörig aktivitet
  • identifiera, felsöka och åtgärda buggar och fel
  • följa globala lagar och förordningar.

Aggregerade och avidentifierade uppgifter

Vi kan aggregera och/eller avidentifiera uppgifter om din användning av Nutritionistföreningen (exempelvis geolokalisering) så att sådana uppgifter inte längre kan länkas till dig eller din enhet. Vi kan använda sådana aggregerade och avidentifierade uppgifter för vilket ändamål som helst, inklusive men inte begränsat till för forsknings- och marknadsföringsändamål, och kan även dela sådana uppgifter med tredje part, inklusive annonsörer, marknadsföringspartners, sponsorer, evenemangsarrangörer och/eller andra.

HUR VI DELAR DINA UPPGIFTER

Vi använder och delar de kategorier av uppgifter som vi samlar in från och om dig i enlighet med de olika ändamål som vi går igenom i denna integritetspolicy. Vi delar inte dina uppgifter med tredje part för deras egna direktmarknadsföringsändamål. Vi säljer inte dina uppgifter enligt tillämplig lag.

SKYDD, LAGRING, ÖVERFÖRING OCH RETENTION AV DINA UPPGIFTER

Säkerhet

Nutritionistföreningen vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse eller oavsiktlig förlust, ändring, obehörigt avslöjande eller åtkomst. Ingen överföringsmetod över internet och inget sätt för elektronisk eller fysisk lagring är dock absolut säker och därför kan vi inte garantera eller garantera säkerheten för dessa uppgifter. Vi uppdaterar och förbättrar ständigt våra skyddsåtgärder.

Uppgiftslagring

När du använder Nutritionistföreningen kommer vissa uppgifter om dig att lagras i Sverige. Vi kommer att behålla dina uppgifter under den tidsperiod som är nödvändig för att uppfylla de syften som beskrivs i denna integritetspolicy för att göra våra tjänster tillgängliga för dig eller enligt dina anvisningar såvida inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt lag.

ANNAN VIKTIG INFORMATION

Du kan instruera oss att inte använda dina kontaktuppgifter för att kontakta dig via e-post, reguljärpost eller telefon angående produkter, tjänster, kampanjer och särskilda evenemang. I kommersiella e-postmeddelanden kan du också välja bort dem genom att följa anvisningarna längst ner i sådana e-postmeddelanden.

DINA INTEGRITETSRÄTTIGHETER

Oavsett vilket land du befinner dig i respekterar vi din förmåga att känna till, komma åt, korrigera, exportera, begränsa behandlingen av och radera dina uppgifter och vi har utökat dessa rättigheter globalt. Vi kommer inte att diskriminera dig för att du utövar dina integritetsrättigheter.

Information om dina rättigheter

På din begäran och med förbehåll för tillämpliga rättsliga undantag kommer vi att:

 • Ge tillgång till och/eller en kopia av vissa uppgifter vi har om dig.
 • Förhindra behandling av dina uppgifter i reklamsyfte.
 • Uppdatera uppgifter som är föråldrade eller felaktiga.
 • Radera vissa uppgifter vi har om dig.
 • Begränsa hur vi behandlar och avslöjar vissa av dina uppgifter.
 • Återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter.

Utöva dina rättigheter

För att utöva dina integritetsrättigheter gör du en begäran genom att fylla i vårt kontaktformulär.

ÄNDRINGAR AV VÅR INTEGRITETSPOLICY

Vi kommer att uppdatera denna integritetspolicy för att se till att den återspeglar vår praxis för insamling och användning av uppgifter och våra funktioner och tekniska framsteg på rätt sätt eller enligt vad som krävs enligt gällande lagar. Vi kommer att följa tillämpliga lagkrav för att ge dig varsel och/eller få ditt samtycke när vi utför sådana ändringar, beroende på vilken typ av ändring som görs. 

KONTAKTA OSS OCH SEKRETESSFRÅGOR

Nutritionistföreningen är beläget i Nacka, Sverige. Om du vill kontakta oss eller om du har några frågor om eller klagomål i samband med vår integritetspolicy kan du använda vårt kontaktformulär.