Nutritionist i Fokus – Christel Larsson

Varsågoda, ett nytt inlägg av Nutritionist i fokus! Denna gång har vi intervjuat Christel Larsson, nutritionist och professor vid Göteborgs universitet.

Christel Larsson är idag professor i kostvetenskap på institutionen för kost- och vetenskap vid Göteborgs universitet, men det var i Stockholm som allt började. Efter en kandidatexamen i nutrition vid Stockholms universitet fortsatte Christel med masterprogrammet i folkhälsa vid Karolinska Insitutet och därefter masterprogrammet i kostvetenskap vid Umeå universitet. Det var också i Umeå som hon senare disputerade och blev Sveriges första doktor i kostvetenskap år 2001. Genom att bli den första att disputera i kostvetenskap så breddades synen på kost.

– Kosten började ses ur mer än bara ett medicinskt perspektiv, menar Christel. Kostens betydelse för människans välmående fysiskt, men även mentalt och socialt hamnade mer i fokus efter det. 

Efter sin disputation så jobbade Christel åt Livsmedelsverket som projektledare mellan 2002 och 2003. Där arbetade hon med den stora nationella kostundersökningen om barns matvanor. Men det är dock inte bara kost som har varit viktigt under Christels karriär. Under sin karriär har hon alltid strävat efter att kombinera kost och fysisk aktivitet.  

– Kost och fysisk aktivitet är två områden som gränsar till varandra och de är båda i slutändan viktiga för välmåendet, påpekar Christel. 

Hon har bland annat varit forskningsledare för en interventionsstudie om barn med övervikt vid Umeå universitet. Interventionsstudien syftade till att få till en beteendeförändring när det kommer till kost och fysisk aktivitet. Efter ett forskningsår vid Göteborgs universitet erhöll hon en professur vid universitetet och fortsatte att bedriva sin forskning där. Hon fortsatte att fokusera på ungas hälsa, och var med och ledde ett hälsopromotivt forskningsprojekt med skolan som arena som riktade sig till ungdomar i ett multikulturellt område. Studien var fokuserad på att främja både kost och fysisk aktivitet. Förutom att forska så handleder hon idag sju doktorander inom olika forskningsprojekt och har även ett ledningsuppdrag som vice dekan vid Göteborgs universitet. Som vice dekan har hon ansvar för utbildning på forskarnivå, internationalisering och hållbarhet på fakultetsnivå. År 2019-2020 fick hon möjligheten att ta med sig familjen till Australien och forska ett år vid Deakin University i Melbourne.

– Det var en fantastisk upplevelse att få erfarenhet av en internationell forskningsmiljö och ett otroligt spännande land samt bredda sitt sociala nätverk. Att jobba utomlands ger så mycket mer utöver arbetslivserfarenhet, tillägger Christel. 

Hon kom tillbaka till Sverige sommaren 2020, och erhöll nyligen ett större forskningsanslag för att genomföra ett internationellt forskningsprojekt i samarbete mellan forskare i Sverige, Norge och Australien. Hon ser fram emot att fortsätta bidra till kunskapsutveckling inom kostvetenskapen genom forskning.

Förutom att vara forskare, så har Christel även varit med som en av tre redaktörer för boken Näringslära för högskolan som kom ut i ny upplaga under 2021.

 

Text: Erika Holmberg

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.