Årets första medlemsevent

Efter två års uppehåll från nätverksträffarna var det äntligen dags för årets första event för medlemmar i Nutritionistföreningen. Denna gång träffades vi en ljummen eftermiddag på Djurgården i Stockholm. Ett något mindre men ytterst trivsamt event där vi i styrelsen tillsammans med medlemmar guidades av yogalärare Eva Eriksson som driver Leva by Eva genom sextio minuters yoga vinyasa flow. Se fler bilder från eventet längst ner i inlägget.

Nutritionistföreningen har som mål att anordna två nätverksträffar om året med syfte att öppna upp för samtal mellan medlemmar. Denna gången diskuterades bland annat en rad viktiga frågor om framtidens möjligheter och utmaningar för nutritionister. Några av frågorna som diskuterades var; vilka är våra största folkhälsoutmaningar? Vilka folkhälsoinsatser bör prioriteras för att främja folkhälsan? Behövs ett kommunikationsnätverk för nutritionister inom Sverige? Det blev många intressanta tankar och funderingar som delades.

Vi i styrelsen vill även ta tillfället i akt och belysa den möjligheten du som medlem har att påverka nutritionisters position och ansvar i samhället. Att gå med i Nutritionistföreningen ger dig ett värdefullt nätverk där du som medlem har möjlighet att komma med egna inputs på allt från utbildning, synlighet, yrkesmöjligheter och samhällsstatus. Här blir du medlem.

Stort tack till alla medlemmar som deltog! Det var ett mycket uppskattat event.
I månadens nyhetsbrev kan du läsa mer om vad som är aktuellt just nu. Håll utkik efter nästa event som kommer i höst!

Glada sommar önskar styrelsen!

Skrivet av Johanna Holtz

 

 

 

Nutritionist i Fokus – Christel Larsson

Varsågoda, ett nytt inlägg av Nutritionist i fokus! Denna gång har vi intervjuat Christel Larsson, nutritionist och professor vid Göteborgs universitet.

Christel Larsson är idag professor i kostvetenskap på institutionen för kost- och vetenskap vid Göteborgs universitet, men det var i Stockholm som allt började. Efter en kandidatexamen i nutrition vid Stockholms universitet fortsatte Christel med masterprogrammet i folkhälsa vid Karolinska Insitutet och därefter masterprogrammet i kostvetenskap vid Umeå universitet. Det var också i Umeå som hon senare disputerade och blev Sveriges första doktor i kostvetenskap år 2001. Genom att bli den första att disputera i kostvetenskap så breddades synen på kost.

– Kosten började ses ur mer än bara ett medicinskt perspektiv, menar Christel. Kostens betydelse för människans välmående fysiskt, men även mentalt och socialt hamnade mer i fokus efter det. 

Efter sin disputation så jobbade Christel åt Livsmedelsverket som projektledare mellan 2002 och 2003. Där arbetade hon med den stora nationella kostundersökningen om barns matvanor. Men det är dock inte bara kost som har varit viktigt under Christels karriär. Under sin karriär har hon alltid strävat efter att kombinera kost och fysisk aktivitet.  

– Kost och fysisk aktivitet är två områden som gränsar till varandra och de är båda i slutändan viktiga för välmåendet, påpekar Christel. 

Hon har bland annat varit forskningsledare för en interventionsstudie om barn med övervikt vid Umeå universitet. Interventionsstudien syftade till att få till en beteendeförändring när det kommer till kost och fysisk aktivitet. Efter ett forskningsår vid Göteborgs universitet erhöll hon en professur vid universitetet och fortsatte att bedriva sin forskning där. Hon fortsatte att fokusera på ungas hälsa, och var med och ledde ett hälsopromotivt forskningsprojekt med skolan som arena som riktade sig till ungdomar i ett multikulturellt område. Studien var fokuserad på att främja både kost och fysisk aktivitet. Förutom att forska så handleder hon idag sju doktorander inom olika forskningsprojekt och har även ett ledningsuppdrag som vice dekan vid Göteborgs universitet. Som vice dekan har hon ansvar för utbildning på forskarnivå, internationalisering och hållbarhet på fakultetsnivå. År 2019-2020 fick hon möjligheten att ta med sig familjen till Australien och forska ett år vid Deakin University i Melbourne.

– Det var en fantastisk upplevelse att få erfarenhet av en internationell forskningsmiljö och ett otroligt spännande land samt bredda sitt sociala nätverk. Att jobba utomlands ger så mycket mer utöver arbetslivserfarenhet, tillägger Christel. 

Hon kom tillbaka till Sverige sommaren 2020, och erhöll nyligen ett större forskningsanslag för att genomföra ett internationellt forskningsprojekt i samarbete mellan forskare i Sverige, Norge och Australien. Hon ser fram emot att fortsätta bidra till kunskapsutveckling inom kostvetenskapen genom forskning.

Förutom att vara forskare, så har Christel även varit med som en av tre redaktörer för boken Näringslära för högskolan som kom ut i ny upplaga under 2021.

 

Text: Erika Holmberg

SENA grundas för Europeiska nutritionistföreningar

Society of European Nutritionist Associations

Sedan 2018 har Sverige blivit inbjudna till diskussionsmöten tillsammans med andra nutritionistföreningar i Europa, och 2020 tog Nutritionistföreningen över arbetet. Länder som har deltagit i varierande grad sedan start är bland annat Tyskland, Nederländerna, Norge, Danmark, Island, Schweiz och Ungern, där Österrike har varit ett av de mest drivande länderna.

Samarbete och diskussion har hittills varit att hitta en gemensam grund mellan olika länder. Arbete har även skett för  att hitta gemensamma mål och syften med viljan att skapa en internationell förening för att dels främja nutritionistens yrkesroll inom Europa. Vidare har livsmedelssystem och livsmedelsfrågor i dagsläget blivit mer relevanta i hela EU och påverkar centrala europeiska politiska frågor som folkhälsa, klimatförändringar, livsmedelsetik samt livsmedelsproduktion och livsmedelsförsörjning.

Det kontinentala perspektivet av frågor som berör nutrition kräver således ett europeiskt svar, vilket har resulterat till skapandet av Society of European Nutritionist Associations (SENA). SENA grundades officiellt den 28:e april 2022 och har sitt säte i Wien, Österrike. Grundarna av SENA är Österrike, Norge, Sverige och Schweiz. Som paraplyorganisation för Europeiska nutritionistföreningar, kommer SENA att sträva att arbeta inom tre huvudaspekter:

  1. Främjande av näringsrelaterad välfärd för att stödja folkhälsan.
  2. Kvalitetssäkrat arbete av nutritionister.
  3. Stöd till näringspolitiska beslut.

Vi i Nutritionistföreningen ser fram emot detta framtida och spännande arbete och vad det kan medföra! För mer information eller frågor går det bra att kontakta Nutritionistföreningens SENA-representanter via vårat kontaktformulär.

SENA kommer med tid etablera en hemsida på adressen http://sena-nutrition.org.

7 frågor med Gayane Sarkisian

Hej på er! Sedan årsmötet har styrelsen fått en ny konstitution och vi håller på att bli varma i våra nya roller. Hoppas ni är lika laddade för ett nytt verksamhetsår som vi är!

Hursomhelst, här kommer årets första inlägg av 7 frågor med Gayane Sarkisian! Gayane är inte bara nutritionist med examen från USA, hon är även legitimerad dietist och personlig tränare som numera är bosatt i Sverige där hon driver sitt eget bolag Gayane Nutrition. Trevlig läsning!

Berätta lite kort om dig själv

Född och uppvuxen i Uppsala med en elitidrottsbakgrund inom tennis. Som junior tävlade jag både nationellt och internationellt och efter gymnasiet flyttade jag till USA, Kalifornien med ett idrottsstipendium för att tävla inom Universitetsidrottens högsta division. Det slutade med att jag studerade nutrition på universitet i sju år och blev utbildad nutritionist, legitimerad dietist och personlig tränare. Efter 10 år i Kalifornien flyttade jag tillbaka och bor nu i Stockholm. På fritiden umgås jag med min familj, är i naturen, spelar tennis, tränar eller lagar mat. 

Varför valde du att läsa till nutritionist? 

Min resa började som pre-medical student då jag ville bli läkare men när jag besökte hjärt- och kärlavdelningen på ett sjukhus fick jag se operationer och insåg att majoriteten inte behövde vara där om de tagit hand om sin hälsa och livsstil. Där och då kom jag till insikten att jag ville hjälpa människor på ett proaktivt sätt genom att specialisera mig inom nutrition och livsstil. Jag tror mycket på individanpassad kost med målet att förebygga sjukdomar och att optimera sin hälsa, inte bara fysiskt men också psykiskt något som redan låg mig varmt om hjärtat sett till min bakgrund som idrottare. 

Vad jobbar du med idag och hur tog du dig dit?

Idag driver jag företaget Gayane Nutrition. Till en början jobbade jag uteslutande med kostrådgivning till privatpersoner, idrottare, föreningar och företag men nu är det enbart ett ben i Gayane Nutrition. Idag gör jag det men har även en rad intressanta samarbeten med diverse företag, personer och idrottslag. Det som har fungerat för mig har varit hårt jobb och att se varje tillfälle som en erfarenhet. Jag är väldigt målmedveten, nyfiken och vill ständigt bli bättre eftersom jag inte tror att man någonsin är klar i sitt lärande och eftersom jag brinner för det jag gör har det heller aldrig varit svårt för mig att lägga ned de timmar som behövs.

Vad är roligast med det du gör?

Jag befinner mig i ett skede i Gayane Nutrition där ingen dag är den andra lik, det älskar jag! Jag brinner för att hjälpa människor genom att påverka deras kost, hälsa och förhållningssätt till mat. Jag kan vara kreativ, hjälpa människor, träffa intressanta personer, lära mig nya saker, ständigt utveckla mitt företag och lägga ner min tid på saker som jag tycker är meningsfullt och givande.

Hur ser en vanlig dag ut för dig?

Jag vaknar cirka 06.00 för att kunna träna och sedan göra mig iordning för jobbet. Som sagt är mina dagar väldigt varierande men normalt sett träffar jag klienter, affärspartners samt sköter mitt bolag, vilket är allt ifrån att skapa kostmaterial till marknadsföring. Jag brukar jobba ett par dagar i veckan från mitt kontor inne i stan och spenderar någon dag arbetandes hemma. Slutligen vill jag alltid hålla mig uppdaterad på den senaste forskningen, därför ser jag det som en självklarhet att lägga ned tid på vidareutbildning vilket sker veckovis.

Hur ser du på framtiden för nutritionister?

Jag tror att allt fler individer samt företag inser hur stor roll kosten spelar för att leva ett hälsosamt liv och hur viktig den är i ett miljöperspektiv samt att det finns stora affärsmöjligheter inom nutrition.

Om du skulle ge ett tips till de nutritionister/blivande nutritionister som läser detta. Vad skulle det vara?

Mitt största råd är att lära dig så mycket som möjligt och att hitta din nisch. Därefter sätta upp mål som du kan sträva efter. Självklart vet alla inte exakt vad dom ska göra, om det är fallet var öppen för att lära dig nya saker, nätverka och våga testa dig fram. Det finns inte bara en “rätt” väg, så ta ett steg och oftast öppnar det massvis med nya möjligheter.

 

Publicerat av:
Lovisa Wilhelmsson