Om nutritionister

Nutritionister, även kallade näringsfysiologer, är specialister inom kost och näring. En nutritionist är expert på att tolka, analysera, kritiskt granska och förmedla vetenskapliga forskningsresultat inom nutritionsområdet. En nutritionist har kunskap om nutrition från en molekylär nivå till ett folkhälsoperspektiv.

Idag finns det omkring 400 yrkesverksamma nutritionister i Sverige. De arbetar bland annat inom forskning, utbildning, på myndigheter, i livsmedelsindustrin eller i konsultverksamheter.

Utbildningen till nutritionist i Sverige: Kandidatprogrammet i nutrition ges vid Stockholms universitet i samarbete med Karolinska Institutet. Motsvarande kompetens kan man få på Kandidatprogrammet Nutrition och Livsmedelsvetenskap vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Masterprogrammet i nutrition ges vid Karolinska Institutet.

I en del länder innebär yrkestiteln nutritionist att man även har en klinisk utbildning och kan arbeta med patienter, medan det i andra länder (Australien, Kanada, England och USA) betyder kostrådgivare. Internationellt är därför nutritionist ett osäkert begrepp. Översättningen av en nutritionisttitel från Sverige är Bachelor’s degree eller Master of science in nutrition.