Nutritionist i fokus – Jenny Rossen

Ett efterlängtat inslag är tillbaka på bloggen – Nutritionist i fokus!
Nutritionistföreningen har nämligen fått tag på en driven nutritioniststudent vid namn Erika Holmberg som hjälper oss med intervjuerna till dessa inslag. Vi tackar Erika och önskar er trevlig läsning!

Jenny Rossen är idag 48 år och bor tillsammans med sin man och tre barn i Stockholm. Ett tidigt intresse för både den fysiska aktiviteten och matens betydelse för hälsan ledde fram till en examen i idrottsvetenskap vid Gymnastik- och idrottshögskolan år 1996, och därefter en magisterexamen i nutrition vid Stockholms universitet år 2001.

Förutom ditt generella intresse för hälsa, varför valde du att läsa till just nutritionist?

– Det finns ojämlikheter i hälsa som beror på livsstil och miljöfaktorer. Dessa ville jag arbeta med. Jag ville arbeta förebyggande och bidra med något på det viset.

Ett förebyggande arbete för bättre hälsa tog fart direkt efter Jennys examen i nutrition. Hon blev kvar på Karolinska institutet och jobbade där som forskningsassistent på enheten för just preventiv nutrition, sedermera folkhälsonutrition, mellan år 2002 och 2011. Efter en period som entreprenör då hon drev café tillsammans med sin syster och jobbade som konsult hos Karolinska institutet, Livsmedelsverket och Stockholms stad, så hamnade Jenny till slut på Sophiahemmet Högskola där hon jobbar kvar idag. Viljan att arbeta förebyggande finns kvar och på Sophiahemmet Högskola får Jenny möjlighet att göra just det. Hon bedriver där forskning på hur man kan förebygga uppkomsten av kroniska sjukdomar med hjälp av goda matvanor och fysisk aktivitet. Förutom att studera den fysiska aktivitetens betydelse för typ-2 diabetes, så är hon idag även delaktig i en studie som ska leda fram till en webbaserad tjänst där man kan välja att jobba med sina levnadsvanor och sedan få anpassad återkoppling på sin progression genom artificiell intelligens.

Vad är det som är roligast med den forskning du gör idag?

– Jag tycker att det är väldigt intressant och spännande att hitta vad som kan pusha människor i rätt riktning för att få till en förändring som håller på sikt och som man känner sig nöjd med själv.

Förutom forskning så undervisar Jenny även i folkhälsa vid Sophiahemmet Högskola. När hon blickar framåt så har hon tankar på att starta en ny utbildning på Sophiahemmet Högskola för att öka det hälsofrämjande arbetet inom hälso- och sjukvården. Enligt henne så finns det idag ett kunskapsgap och det vill hon se till att fylla. För nutritionister generellt så ser hon en ljus framtid eftersom nutrition är ett så pass viktigt ämne och det finns ett behov av nutritionister.

Har du några avslutade tips till de som just nu studerar eller funderar på att studera till nutritionist?

– Ett bra tips är att kombinera sin nutritionistutbildning med en annan utbildning, då öppnar sig fler karriärvägar.

 

Av: Erika Holmberg

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.